Home » Hoofdstuk 1 Fase en faseovergangen » Om te onthouden Hoofdstuk 1

Om te onthouden Hoofdstuk 1 


Fasen en fase overgangen

Stoffen komen in drie fasen voor: vast, vloeibaar en gasvormig.

 

De belangrijkste faseovergangen zijn:


Soorten water

  • Oppervlaktewater is water in rivieren, kanalen, beken, meren en zeeën.
  • Grondwater zit in de bodem
  • Zeewater is zout water.
  • Het overige water is zoet water.

Kringloop van water

  • Water uit de zee verdampt.
  • De waterdamp condenseert tot wolken.
  • Het water valt als neerslag terug op de grond.
  • Het water stroomt via rivieren weer terug in de zee.