Home » Hoofdstuk 2 Geluid » Opdracht 2 Snelheid van geluid

Opdracht 2 Snelheid van geluid


De geluidssnelheid is de snelheid waarmee geluid zich verplaatst.

De snelheid van geluid in lucht is ongeveer 340 meter/per seconde (340 m/s)

Geluid verplaatst zich niet alleen door lucht.

Geluid kan zich door alle gasvormige, vloeibare en vaste stoffen verplaatsen.

De stof waardoor het geluid zich verplaatst wordt de tussenstof genoemd.

Als er geen tussenstof is, in een luchtledige ruimte, kan het geluid zich niet verplaatsen.

De snelheid waarmee het geluid zich verplaatst is afhankelijk van de tussenstof.

In de tabel zie je enkele voorbeelden.

De geluidssnelheid is het grootst in vaste stoffen, in vloeistoffen minder groot

 


Echo

Geluid kan door voorwerpen heengaan, maar als geluid op een hard vlak oppervlak komt,

kan het geluid ook weerkaatst worden.

Je hoort het geluid dan twee keer: een echo.

Van echo wordt regelmatig gebruik gemaakt om afstanden te meten.

Door een geluidssignaal naar een voorwerp toe te zenden en het terugkomende signaal weer op te

vangen, kun je de afstand tot het voorwerp meten.

Met het tijdsverschil tussen verzenden en ontvangen kun je de afstand berekenen.