Home » Hoofdstuk 1 Fase en faseovergangen » Opdracht 6 Stroomt de zee niet over?

Opdracht 6 Stroomt de zee niet over?


De rivieren voeren water naar de zee.

Maar uit de zee verdampt evenveel water.

Deze waterdamp condenseert hoog in de lucht.

De waterdamp verandert in waterdruppeltjes die wolken vormen.

Verder landinwaarts valt de regen en stroomt het water via de rivieren weer terug naar de zee.

Daardoor blijft de hoeveelheid water in de zeeën gelijk.

Het water volgt een kringloop.