Home » Hoofdstuk 2 Geluid » Om te onthouden Hoofdstuk 2

Om te onthouden Hoofdstuk 2 


Geluidssterkte

  • Geluidssterkte meet je met een decibelmeter.
  • Geluidssterkte meet je in decibel (dB)
  • Gehoorbeschadiging kan ontstaan bij 90 dB.
  • Bij een geluidssterkte van 140 dB en hoger ontstaat directe gehoorbeschadiging.
  • Bij het meten van geluidssterkte zijn de afstand en de richting waarin je meet belangrijk